AİKİDO SÖZLÜĞÜ

A

Abara : kaburgalar
Ago : çene
Ai : Uyum, birleşme
Ai Ki : Evrensel uyum.
Aiki otoshi : daha derine girmek,ve uke'nin ayağını almak
Ai ki –taiso : Aikido'nun kendini koruma hareketlerinden ayrıştırılmış egzersiz.
Aidoka : Aikido yapan kişi.
Ankikata : yürüyüş
Arigato : teşekkür ederim (samimi)
Ashikubi : eklem
Ashi Sabaki : Ayak çalışması. Güçlü denge sağlamak ve hareket kolaylığından yararlanmak için ayak çalışmaları Aikido da çok önemlidir.
Atemi : hasmın vücudundaki hayati öneme sahip bölgelerine yapılan, sersemletici hamle.
Ashi : Ayak, bacak.
Ato : geri çekil

B

Bokken : tahta kılıç
Bu : savaş
Budo : savaş (disiplin) sanatları,yolları

C

Chokkaku : dik açılar
Chokusen : düz çizgi
Chototsu : gözlerin arasındaki vuruş bölgesi
Chudan-tsuki : karın bölgesine saplama
Chudan : orta bölge, ortadaki kılıç

D

Daitai : kalça
Dan : siyah kuşak derecelendirmeleri 1'den 10'a kadar: shodan nidan sandan yondan godan rokudan nanadan hachidan kudan judan
Denko : kaburgalardaki vuruş noktası
Do : yol,yaşam şekli
Dojo-cho : bir dojonun yöneticisi
Dojo : savaş sanatlarının çalışıldığı,egonun öldürüldüğü yer
Dokko :kulağın arkasındaki basınç noktası
Dori :görme,tutuş,saldırı
Domo arigato gozaimas'ta :çok teşekkür ederim (çok resmi) (henüz bitmiş bir olay için)
Domo arigato gozaimasu :çok teşekkür ederim (çok resmi) (olan bir olay için)
Domo arigato :teşekkür ederim (resmi)
Domo :teşekkürler (samimi)
Dosa :hareket,çalışma
Doshu :yolun başı,yöneticisi
Dozo :lütfen devam edin

E

Embu gi :gösteri giysisi
Empi :dirsek
Enten-jizui :serbestçe dönüp hareket etmek
Eri :arka yaka
Eri Dori :elbisenin ense tarafından tutuş

F

Fukushiki-kokyu :normal dışı nefes alma
Fukuto :dizin iç tarafındaki vuruş noktası
Futarigake :iki kişinin saldırdığı çalışma

G

Gaeshidöndürmek,bükmek
Ganmen :yüz
Gedan-tsuki :aşağı doğru yumruk
Gedan :aşağı
Gedan :alt seviye, aşağı seviyeyi gösteren kılıç
Geiko :antrenman,çalışma
Gekon :alt dudağın aşağısındaki basınç noktası
Genshin :sezgi
Geri :tekme
Gi :giysi,giyinme
Giri :ödev, yapman gereken şey
Gokoku :baş parmak ve işaret parmakları arasındaki etli bölgedeki basınç noktası
Gokyo5. prensip
Gomen nasai :afedersiniz, özür dilerim
Gyaku-uchi :herhangi bir ters vuruş
Gyaku-tsuki :elin tersiyle yapılan vuruş
Gyaku :ters, çevrilmiş
Gyaku Hanmi :ters korunma durumu
Gyakute-dori :ters elle tutuş; rakibin sağ bileğini sol elle tutmak

H

Hai :evet
Haishu :elin arka kısmı
Haiwan :ön kolun arkası
Hajime :başla
Hakama :ileri düzeydeki aikido öğrencileri tarafından giyilen pliseli giysi
Hakyo :8. prensip
Hanashi-waza :kavramalardan kaçış teknikleri
Hanmi-handachi waza :bir kişinin oturduğu, diğerinin ayakta olduğu teknikler
Hanmi :yarım duruş
Hantai-ni :ters yönde
Hantai :öbür taraftan
Happo-baraki :bir kişinin tüm çevresinin farkında olması
Happo :sekiz köşe, tüm yönlerde
Hara :karın bölgesi, vücudun enerjisinin toplandığı merkez
Hayaku :hızlı, çabuk
Heiko :parallel
Henka waza :varyasyon teknikler; genellikle bir teknik ile başlayıp diğerine geçmek
Hera :hakamanın arka bölgesi
Hidari :sol
Hiji dori :dirseği tutma
Hiji-zume :dirseğin içindeki vuruş noktası
Hiji :dirsek
Hiki :çekmek
Hitai :alın
Hitoemi :ayakların paralel olduğu eşit mesafe
Hitori waza :"görünmeyen hasımla çalışma"

I

Ichimonji :düz çizgi
Ido :hareket
Idori :seizadan yapılan teknikler
Iie :hayır
Ikki-ni :tek nefeste
Ikkyo :1. prensip
Ima :şimdi
In-ibuki :içsel,sessiz nefes alma
Irimi nage :içeri girip fırlatma tekniği
Irimi :içeri girme

J

Jiju waza :serbest stilde teknikler; bir set saldırıya karşı.
Jinchu :burnun altındaki üst dudaktaki basınç noktası
Jinkai-kyusho :insan vücudundaki hayati noktalar
Jintai :vücut
Jo :tahta sopa, 130cm uzunluğunda
Jodan-tsuki :yukarı doğru yumruk
Jodan : yüksek
Jodan :yüksek seviye, kılcın yukarıda olması
Joseki ni rei :dojodaki kutsal yere selam ver
Juizo :böbrek bölgesi
Junchu :üst dudaktaki atemi noktası

K

Kaeshi-waza :karşı teknikler
Kaeshi-zuki :karşı itiş
Kaicho :bir okulun ya da organizasyonun sahibi
Kaiten nage :döndürerek fırlatma. uchi-kaiten nage ve soto-kaiten nage (içten ve dıştan)
Kaiten :döndürme
Kakato :ayak parmağı
Kakuto :yumruğun arka bölgesi
Kamae :hasmın karşısında duruş şekli
Kamiza ni rei :kamiza'ya selam ver
Kan :sezgi
Kancho :bir okulun sahibi , (bina ya da yer) anlamında
Karame :bağlamak, göz altına alamak.
Karui-geiko :hafif çalışma
Kashaki-uchi :devam eden saldırı
Kashi :ayaklar
Kata dori :omuz tutuşu
Katagatame :bir kaiten nage varyasyonu
Katate dori :tek elle tek bileği tutma
Katate-uchi :tek elle vuruş
Katate :tek el
Keichu :boynun arkasındaki vuruş noktası
Keiko gi, do gi, gi :çalışma giysisi
Kiai :bir kişinin tüm enerjisini odaklayarak çıkarttığı çığlık
Kihon-waza :temel teknikler
Kihon :temel
Kiku :alt
Kiyotsukete :dikkatli ol
Kiza :dizler üzerinde yürüme, ayak parmakları yukarıdayken
Kohai :yeni öğrenci
Koko :baş parmak ve işaret parmağı arasındaki yer
Kokoro-gamae :zihinsel durum
Kokoro :ruh, sezgi, irade, kalp
Kokutsu :geriye doğre esneme
Kokyu dosa :nefes gücüyle hareket etme, seizadan
Kokyu ho :evrenin nefesi, vücut içi enerji potansiyelinin yayılması
Kokyu nage :nefes fırlatışları
Komi :yakına gelmek
Koryueski stil
Kosadoriçapraz el tutuşu (katatedori ai-hanmi)
Koshi nagekalça fırlatışı
Koshiitahakamanın arka bölgesi
Kote gaeshibilek çevirerek fırlatış
Kote :bilek
Koutai :değiştir
Kubi-naka :kafa tası üzerindeki vuruş noktası
Kubi :boyun
Kukyo :9. prensip
Kyu :siyah kuaşka altındaki derecelendirme, 1'den 10'a kadar: jukyu, kukyu, hachikyu, nanakyu, rokyu, gokyu yonkyu sankyu nikkyu ikkyu
Kyusho :vucuttaki yaşamsal nokta

M

Maai :mesafe,zaman
Mae-no-sen :önceliği ele almak, karşındaki daha düşünürken harekete geçmek
Mae :öne
Maki otoshi :tekniği yapanın tek diz üzerinde bitirmesi ve yapılanın yapanın omzu üzerinden fırlaması
Massugu :dümdüz, ielriye
Mate :bekle
Mawashi :dönme, döndürme
Mawatte :etrafında dön
Men-uchi :kafaya vuruş
Men :kafa
Migi :sağ
Mimi :kulaklar
Misogi :temizlenme seromonisi
Moku roku :tekniklerin kataloğu
Mokuso :gözleri kapa, meditasyon
Mokuso :meditasyon
Mon :üniformadaki aile işaretleri
Morote dori :tek eli iki elle tutmak
Morote :iki el
Mudansha :kyu derecesindekiler
Mune dori :bir ya da iki elle yaka devrik yerini tutmak
Mune tsuki :obi üzerinde bulunan düğüme yapılan itiş
Mune :göğüs
Munen mushin :bilinçsiz vuruş
Munen muso :zazenin amacı
Murasame :boynun her iki tarafında yaka hizasındaki basınç noktaları
Musubi :bitirme, sonuç, birleşme

N

Nagashi waza :bir teknikten diğerine akmak Nagashi :akmak
Nage :tekniği yapan kişi
Naike :bileğin içindeki basınç noktası
Naka ni :merkeze
Naka :merkez
Nanakyo :7. prensip
Naname :diagonal
Nikyo :2. prensip
Ninjo :yapman gereken
No :konuşmanın sahiplenilmiş kısmı
Nobashi :uzatılmış
Nogare :bir çeşit nefes alma metodu
Nuki :çekme
Nukite :parmakların sonu

O

O Sensei :büyük usta (Ueshiba, Morihei)
Obi :kemer, kuşak
Oi-zuki :bir yan vuruş
Oji waza :bloke edip karşı saldırıya geçmek
Oji :cevap, tepki
Omote waza :halka yapılan teknikler
Omote :ön
Onegaishimasu : lütfen (birşey rica ederken, genellikle Lütfen beraber çalışalım da kullanıldığı gibi)
Osae waza :hareketsiz hale getirme teknikleri
Osae :basma, itme, hareketsiz hale getirme
Otagai ni rei :birbirine selam ver
Otoshi :bırakma

R

Randori :serbest stil teknikler
Rei :selam ver
Reigi : etiket;reishiki de denir
Renshu : temellerde sıkı çalışma
Ritsurei : ayakta vuruş
Ritsuzen : ayakata meditasyon
Rokkyo :6. prensip
Ryokata dori :her iki omzu da tutma
Ryote dori :iki eli iki elle tutmak

S

Sabaki :vücut hareketleri
Saho :sol yön
Sankaku :üçgen
Sankyo :3. prensip
Satori :aydınlanma
Seigan :temel adım, temel duruş
Seiken :yumruğun ön kısmı
Seiza :iki diz üzerindeki geleneksel oturuş
Seme-guchi :atak için açılış
Semete :atak yapan kişi
Sempai :eski öğrenci
Sen-no-sen :karsıdaki atağa geçtiğinde bunu sezmek
Sen :öncelikli
Senaka :vücudun arka kısmı
Senjutsu :taktikler
Sensei ni rei :senseiye selam ver
Sensei :hoca
Sente :önceliği eline alan kişi
Shi waza : karşı teknik
Shi :samurai
Shihan :yolu gösteren
Shoshin :başlangıç zihni
Shuchu :konsantrasyon
Shugeki :atak
Shugyo :amacı bilgi olan çalışma
Shuhai :elin arka kısmı
Shuto :elin köşesi
Sode dori :elbise kolundan tutma
Soke :bir stilin başı
Soko :orada o noktada
Sokuso :ayakların ucu, tekme atmak için
Sokuto : ayağın köşesi
Soto :dış
Sudori :momentum
Sukashi waza :saldıranın saldırmasına ya da tutumasına izin vermeden yapılan teknikler
Sumi gaeshi :köşe fırlatışı
Sumi otoshi :köşe düşürmesi
Sumimasen :afedersiniz (dikkat çekmek için)
Sutemi waza :vücudunu geliştirerek yaptığın teknikler
Suwari waza :ukenin ve nagenin birlikte oturarak yaptığı teknikler
Suwatte :otur

T

Tabi :dojoda kullanılan japon çorap kayganlaştırıcıları
Tachi dori :kılıç almalar
Tachi waza :ayakta yapılan teknikler
Tachi :ayakata
Tai-atari uchi otoshi :yokemen uchi de içeriye girip ukeyi blok etmek
Tai-atari :vücut teması
Tai-chikara :dış güç (kas)
Tai-no-henko :vücudun durumunu tersine çevirmek
Taijutsu :vücut sanatı
Taisabaki :vücut hareketleri
Tanden :karın bölgesi
Tanin-geiko :birden çok saldırganla çalışmak
Tanto dori :bıçak almalar
Tatami :minder
Tateki-geiko :birden çok saldırganla çalışmak
Tateki :birden çok saldırgan
Tatte :kalk
Te-waza :silahlara karşı yapılan el teknikleri
Tegatana :kılıç şeklinde kol
Tekubi :bilek
Tenchi nage :yer gök fırlatışı
Tenkan :geriye doğru adım
Tento :kafanın üzerindeki vuruş noktası
Tettsui :çekiç yumruk
Tsukami :oturmak, hareketsiz kalmak
Tsuki :saplamak

U

Uchi deshi :yatılı öğrenci
Uchi-waza :vuruş teknikleri
Uchi :iç; vuruş
Uchi :Inside
Uchima :tek bir adımla vuruş yapabileceğin mesafe
Uchimata :fırlatışın içi
Uchite :saldıran kişi
Ude :kol
Ue :yukarı
Uke-waza :blok teknikleri
Uke :kendisine teknik yapılan, saldırgan
Ukemi :vücut ile almak, takla
Uki :yüzen
Ura :geri
Uraken :yumruğun arkası
Ushiro eri-dori :arkadan boynu tutma (genellikle yakadan)
Ushiro kubi shime :arkadan boğma
Ushiro ryokata dori :arkadan tek omuzdan yakayı tutmak
Ushiro ryote dori :arkadan iki eli tutmak
Ushiro tekubi dori :arkadan bileği yakalama
Ushiro udoroshi :arkadan çekmek
Ushiro-waza :arkadan saldırılara karşı yapılan teknikler
Ushiro :arkadan, geriden

W

Wakarimasu :anlıyorum

Y

Yame :dur
Yo-inbuki :dış güç (nefes)
Yo :doğanın pozitif prensibi
Yoi :hazır
Yoko-furumi :köşede ilerlemek
Yoko-uchi :yandan vuruş
Yoko :düz, köşeye doğru
Yokomen uchi :boyuna yandan vuruş
Yokomen :kafanın yanı
Yonkyo :4. prensip
Yubi :parmak
Yudansha :dan seviyesindekiler
Yukuri :yavaş
Yuru yaka ni :yumuşak

Z

Zanshin :kalan ruh; dengeli ve farkında olama durumu
Zengaku :kafanın ön kısmı
Zenpo :ön
Zenshin :tüm vücut
Zentai :toplam
Zenwan : önkol
Zori : dojo dışında kullanılan japon sandaletleri

 
G 4 Güven Alacaatlı Caddesi No: 15 Çayyolu Telefon: 0 530 406 32 06 - Tüm Hakları Saklıdır 2024©